Loading...
Tu jesteś:  Home  >  REDAKCJA

REDAKCJA

„Wiadomości Handlowe”
ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa,
tel.: 22 490 90 81
fax: 22 490 90 82
Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa,
tel.: 22 490 90 81
fax: 22 490 90 82
LPV GmbH
Am Hammergraben 14
D-56567 Neuwied
Wiadomości Handlowe redagowane są przez:
Grzegorz Szafraniec
Redaktor Naczelny,
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz SZAFRANIEC
tel. 501 026 973
tel. 519 042 657
redaktor@wiadomoscihandlowe.pl
gszafraniec_wiadomoscihandlowe@wp.pl
Anna Terlecka Zastępca Redaktora Naczelnego
Sekretarz Redakcji
Anna TERLECKA
tel. 519 042 658
anna.krezlewicz@wiadomoscihandlowe.pl
Łukasz Stępniak Zastępca Redaktora Naczelnego
Digital Media Director
Łukasz STĘPNIAK
tel. 731 300 713
lukasz.stepniak@wiadomoscihandlowe.pl
Hubert Wójcik Redaktor
Hubert WÓJCIK
tel. 519 042 659
hubert.wojcik@wiadomoscihandlowe.pl
Łukasz Rawa Redaktor
Łukasz RAWA
tel. 731 300 610
lukasz.rawa@wiadomoscihandlowe.pl
Sebastian Szczepaniak Redaktor
Sebastian SZCZEPANIAK
tel. 519 042 660
sebastian.szczepaniak@wiadomoscihandlowe.pl
Paweł Jachowski Redaktor
Paweł JACHOWSKI
tel. 731 301 461
pawel.jachowski@wiadomoscihandlowe.pl
Wojciech CHELCHOWSKI Redaktor
Wojciech CHEŁCHOWSKI
tel. 519 042 671
wojciech.chelchowski@wiadomoscihandlowe.pl
 Redakcja Graficzno-Techniczna
studio.dtp@o2.pl
NAKłAD:
80 000 egz.
DRUK: QuadGraphics Europe
Serwis Internetowy:
Young Media Group
ymg.pl
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie praw do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, może odmówić ich przyjęcia bez podania przyczyn.

 


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress