Loading...
Tu jesteś:  Home  >  REDAKCJA

REDAKCJA

„Wiadomości Handlowe”
ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa,
tel.: 22 490 90 81
fax: 22 490 90 82
Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa,
tel.: 22 490 90 81
fax: 22 490 90 82
LPV Media Group GmbH
Am Hammergraben 14
D-56567 Neuwied
Pawel KAPUSCINSKI
Ambasador Tytułu
Paweł KAPUŚCIŃSKI
tel. 694 321 551
pk@wiadomoscihandlowe.com.pl
Wiadomości Handlowe redagują:
Grzegorz SZAFRANIEC
Redaktor Naczelny,
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz SZAFRANIEC
tel. 501 026 973
tel. 519 042 657
redaktor@wiadomoscihandlowe.com.pl
gszafraniec_wiadomoscihandlowe@wp.pl
Anna-TERLECKAa Z-ca Redaktora Naczelnego
Anna KRĘŻLEWICZ-TERLECKA
tel. 519 042 658
anna.krezlewicz@wiadomoscihandlowe.com.pl
Hubert WOJCIK Redaktor
Hubert WÓJCIK
tel. 519 042 659
hubert.wojcik@wiadomoscihandlowe.com.pl
Sebastian Szczepaniak Redaktor
Sebastian SZCZEPANIAK
tel. 519 042 660
sebastian.szczepaniak@wiadomoscihandlowe.com.pl
Wojciech CHELCHOWSKI Redaktor
Wojciech CHEŁCHOWSKI
tel. 519 042 671
wojciech.chelchowski@wiadomoscihandlowe.com.pl
 DSC_0251 Redaktor
Krzysztof PĄCZKOWSKI

tel. 731 300 610
krzysztof.paczkowski@wiadomoscihandlowe.com.pl
 Redakcja Graficzno-Techniczna
studio.dtp@o2.pl
NAKłAD:
80 000 egz.
DRUK: QuadGraphics Europe
Serwis Internetowy:
Young Media Group
ymg.pl
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie praw do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, może odmówić ich przyjęcia bez podania przyczyn.

 


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress